Print Friendly and PDF

Lid worden

Organisaties die zich inzetten voor mensen in kansarmoede kunnen bij Steunpunt Vakantieparticipatie lid worden en zelf boekingen doen voor vakanties en daguitstappen. OCMW's, CAW's, Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord nemen, organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) en vele andere komen in aanmerking om lid te worden.
 

Om het lidmaatschap aan te vragen vul je dit formulier in,
bezorg je ons een recent jaar- of werkingsverslag en onderteken je het charter.

Dat charter onderschrijft de rechten en de plichten van sociale organisaties en duidt wat je van Steunpunt Vakantieparticipatie mag verwachten.

Van zodra het lidmaatschap in orde is, ontvang je een uitnodiging voor een infosessie. Tijdens zo'n infosessie maak je kennis met de werking van Steunpunt Vakantieparticipatie en met het aanbod. Je wordt wegwijs gemaakt in het reservatiesysteem en ontvangt er ook een login en een paswoord waarmee je online aanvragen kan doen voor daguitstappen, vakantieverblijven of georganiseerde vakanties.

Heeft je organisatie verschillende afdelingen/diensten, eventueel op andere locaties?
Dan raden wij aan om de afdelingen of diensten apart lid te laten worden.
 

Lid worden bij Steunpunt Vakantieparticipatie is volledig gratis.
 

Criteria Kind & Gezin

Onderstaande lijst gebruikt het steunpunt als hulpmiddel bij het screenen van het doelpubliek van Steunpunt Vakantieparticipatie en dus ook als hulpmiddel bij het screenen van sociale organisaties in functie van hun lidmaatschap. Een gezin moet op minstens drie van de volgende beoordelingscriteria laag scoren om als kansarm beschouwd te worden. Indien een gezin op twee criteria laag scoort, kan er nog gekozen worden om het gezin toch als kansarm te categoriseren, mits een goede verantwoording. (Gebaseerd op de criteria Kind & Gezin)

1. Beschikbaar maandinkomen
Dit is het overzicht van de armoedenorm die Steunpunt Vakantieparticipatie in 2016 hanteert:
Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.

Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband)

 

Huishouden bestaat uit:
Armoededrempel * (op basis van maandinkomen)
 
Alleenstaande
€ 1.085
 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar
€ 1.627.50
 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.)
€ 1.953
 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.)
€ 2.279
 
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen (- 14 j.)
€ 2.604
 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.)
€ 1.410.50
 
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.)
€ 1.736
 


* Uitleg berekening:

- Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 542.50  erbij optellen
- Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 325.50 erbij optellen

Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, basis van berekening:
European Union Statistics on Income and Living Conditions 2011 (EU-SILC)


2. Opleiding ouders
Lager Onderwijs, Beroepsonderwijs, Buitengewoon Onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.

3. Arbeidssituatie ouders
Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau
Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.

5. Huisvesting
Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning; te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.

6. Gezondheid
Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.
 
Als men 3/6 scoort, is men kansarm
2/6 geeft interpretatiemogelijkheid
1/6 = niet kansarm
foto lid worden
Copyright © 2013 Steunpunt Vakantieparticipatie - Disclaimer - Toerisme Vlaanderen - Toegankelijk Reizen